Wanneer zelfvertrouwen niet (sterk) aanwezig is in iemand, kan dat op alle vlakken van invloed zijn en zo ook op het vlak van het nastreven van bepaalde doelen. 

Beperkende overtuigingen

Vaak is helder wat iemand wil bereiken en zijn zelfs (deels) de te nemen stappen helder, echter is niet helder wat hen precies tegenhoudt om die stappen ook daadwerkelijk te nemen. 

Onbewust zijn er beperkende overtuigingen die iemand ervan weerhouden om de daadkracht te tonen die nodig is om te komen bij het gewenste doel. Het vooruitschuiven en/of vermijden van te nemen stappen, het voor een ander invullen wat gedacht wordt, voortdurende twijfel of iets of de persoon zelf wel goed genoeg is, zijn hier enkele voorbeelden van.

Bewustzijn creëren

Bewustzijn creëren is hierin essentieel. Wanneer de (onbewust) beperkende overtuigingen inzichtelijk worden gemaakt, kan van daaruit gewerkt worden aan de groei in zelfvertrouwen en wordt het nastreven van bepaalde doelen een heel stuk makkelijker. 

Zelfbewuste en daadkrachtige keuzes

Met bewustzijn en zelfvertrouwen kunnen zelfbewuste en daadkrachtige keuzes gemaakt worden en zijn ambities makkelijker na te streven.